Wiadomości

Codziennie w Polsce wydaje się tysiące decyzji administracyjnych. Każda z nich dla zaangażowanego w jej wydanie urzędnika oznacza potencjalne ryzyko odpowiedzialności. Nie można bowiem wykluczyć naruszenia prawa przy wydawaniu decyzji, a to oznacza konsekwencje w postaci odpowiedzialności i zobowiązania odszkodowawczego.

W tym roku przedawniają się roszczenia z polisolokat z roku 2008. Warto o tym pamiętać, jeśli chcemy odzyskać pieniądze zainwestowane w ten instrument, nazwany przez ministerstwo finansów pułapką inwestycyjną.

Każdemu, kto uczestniczy w wydawaniu decyzji lub w postępowaniu poprzedzającym jej wydanie, może być postawiony zarzut naruszenia prawa lub nawet rażącego naruszenia prawa. Na szczęście są sposoby, na to by się zabezpieczyć przed odpowiedzialnością odszkodowawczą.

Projektu nie można ubezpieczyć od wszystkiego. Można jednak otrzymać gwarancję ubezpieczeniową która zabezpiecza interes sponsora, a posiadanie takich gwarancji ubezpieczeniowych przez organizację lub firmę- podnosi wiarygodność organizacji jako partnera przy realizacji projektów.

Ubezpieczenia od odpowiedzialności za błędy urzędników stanowią na rynku nowość funkcjonującą od kilku lat. Osoba, która taką usługę nabywa najczęściej zwraca uwagę na dwa elementy. Cena ubezpieczenia oraz jego zakres. Pozostałe warunki umowy mogą jednak zawierać postanowienia, które nie wzbudzają podejrzeń ale sprawiają, że zamiast wypłaty z tytułu zaistniałej szkody możemy otrzymać uprzejmą odmowę. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów aby uniknąć takiej sytuacji.

logo rbRB Dom Brokerski Sp. z o.o. with affilieted in Russell Bedford Poland