Kim jest broker

Kim jest broker

Broker Ubezpieczeniowy działa w oparciu o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego i podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez organ nadzoru. Dane zawarte w rejestrze są jawne i mogą podlegać sprawdzeniu na wniosek zainteresowanego złożony w trybie przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18.09.2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru (Dz.U. Nr 178, poz. 1316).

 

logo rbRB Dom Brokerski Sp. z o.o. with affilieted in Russell Bedford Poland