Obniżenie i optymalizacja kosztów ubezpieczeń

Obniżenie i optymalizacja kosztów ubezpieczeń

Koszt ubezpieczenia zawartego za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego jest generalnie niższy od umów ubezpieczenia zawartych bezpośrednio w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, bez pomocy pośrednika, co potwierdza wieloletnia współpraca z naszymi Klientami. Obniżenie kosztu ubezpieczenia jest możliwe przez precyzyjne rozpoznanie ryzyka w przedsiębiorstwie. Ponadto, dzięki organizowanym przetargom na ochronę ubezpieczeniową broker uzyskuje od towarzystw ubezpieczeniowych atrakcyjną wysokość składki za poszczególne ryzyka. Dodatkowym atutem w negocjacjach z zakładami ubezpieczeń jest „posiadany przez nas portfel klientów”. Koszty przetargu pokrywane są w całości przez brokera.

Obniżenie kosztu ubezpieczenia jest możliwe przez precyzyjne rozpoznanie ryzyka w przedsiębiorstwie. Ponadto, dzięki organizowanym przetargom na ochronę ubezpieczeniową broker uzyskuje od towarzystw ubezpieczeniowych atrakcyjną wysokość składki za poszczególne ryzyka. Dodatkowym atutem w negocjacjach z zakładami ubezpieczeń jest „posiadany przez nas portfel klientów”. Koszty przetargu pokrywane są w całości przez brokera.