Przejęcie pełnej odpowiedzialności za ochronę ubezpieczeniową Klienta

Przejęcie pełnej odpowiedzialności za ochronę ubezpieczeniową Klienta

Podstawową korzyścią ze współpracy z brokerem jest przeniesienie odpowiedzialności za zawarte umowy ubezpieczenia z klienta na brokera (art.429 Kodeksu Cywilnego), który jest odpowiedzialny za błędy z tytułu nieprawidłowo zawartych ubezpieczeń, które spowodowały poniesienie przez firmę straty majątkowej. Broker dokłada najwyższej staranności w realizacji swoich usług, jednakże jako profesjonalista asekuruje swoją działalność ubezpieczeniem OC, dzięki czemu wzrasta również bezpieczeństwo Państwa współpracy z naszą firmą.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 04.12.2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej, suma gwarancyjna wynosi 1.000.000 euro na jedno zdarzenie i 1.500.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.