RB Broker specjalizuje się w doradztwie w zakresie ubezpieczeń w połączeniu z doradztwem finansowym i podatkowym.
Koszt ubezpieczenia zawartego za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego jest generalnie niższy od umów ubezpieczenia zawartych bezpośrednio w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, bez pomocy pośrednika, co…
Podstawową korzyścią ze współpracy z brokerem jest przeniesienie odpowiedzialności za zawarte umowy ubezpieczenia z klienta na brokera (art.429 Kodeksu Cywilnego), który jest…