Nasz wyróżnik - Współpraca i Synergia Grupy

Nasz wyróżnik - Współpraca i Synergia Grupy

RB Dom Brokerski świadczy usługi niezależnego pełnomocnika klienta w kontaktach z Ubezpieczycielami. Jednocześnie korzystając z przynależności do Russell Bedford International mamy możliwość współpracy z wieloma partnerami.

 

Przygotowane niestandardowe rozwiązania biznesowe są zabezpieczane przez dedykowane programy ubezpieczeniowe, które zabezpieczają transakcję i działania naszych klientów.

Jako Broker Ubezpieczeniowy wykonujemy także czynności podstawowe związane z ubezpieczeniami czyli:

  • dokonujemy audytu ubezpieczeniowego u naszego Klienta wraz z oceną ryzyka,

  • analizujemy i porównujemy oferty różnych towarzystw Ubezpieczeniowych,

  • negocjujemy i modyfikujemy warunki towarzystw Ubezpieczeniowych przedstawianych ofertach dla naszych Klientów,

  • doradzamy przy wyborze zakresu ubezpieczenia i wyjaśniamy zawiłości warunków ubezpieczenia,

  • zawieramy ubezpieczenia w imieniu i na rzecz naszych Klientów zgodnie z ich wyborem a także administrujemy zawartymi ubezpieczeniami,

  • asystujemy podczas procesu likwidacji szkód oraz naszym Klientom dajemy dostęp do nowoczesnych, dedykowanych narzędzi IT.

Wartość dodana dla Klientów RB Dom Brokerski to bezpośredni dostęp do zasobów, doświadczenie i skuteczności działania całej Grupy Russel Bedford a także naszych partnerów

Potwierdzeniem profesjonalizmu Grupy Russell Bedford są nasze wyróżnienia.

logo rbRB Dom Brokerski Sp. z o.o. with affilieted in Russell Bedford Poland